Vandrovali: Anťák, Straka, Vlk, Špáňa, Straka a Svišť